De Buitenstaanders’ is een herkenbare coming-of-age thriller met een ingebouwde literaire escape room. Het is een perfect boek voor middelbare scholieren die boeken moeten lezen voor hun lijst.

De vorige thriller van deze auteur vond gretig aftrek in de mediatheken waar ‘De Bunker’ lag en kon om die reden pas tijdens de coronamaanden gekaft worden. De schrijfstijl is toegankelijk en in ‘De Buitenstaanders’ staat het leven van middelbare scholieren centraal, waardoor leerlingen zich makkelijk kunnen inleven in de hoofdpersonages.

Auteur Bob Dijkgraaf is zelf docent Nederlands op een middelbare school. In die hoedanigheid probeert hij leerlingen te enthousiasmeren voor de literatuur. Middelbare scholen kunnen voor in hun mediatheek meerdere exemplaren aanschaffen van ‘De Buitenstaanders’, maar het is ook mogelijk om de auteur uit te nodigen voor een lesbezoek. Leerlingen kunnen de auteur dan het hemd van het lijf vragen over dit boek, maar ook over het schrijfproces.

Geïnteresseerde middelbare scholen kunnen contact opnemen met Bob.